SÚŤAŽTE S NaMI!

Nakúpte nad 50 € a hrajte o lyžiarsky pobyt pre 2 osoby na 4 dni vrátane skipasov v regione Pyhrn-Priel.
Termín súťaže od 15. 10. do 30. 11. 2019. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vyplnenie formuláru nížšie.

SúťaŽNý FORMULÁr

*
*
*
*
* * Povinné

Čítal/a som Pravidlá súťaže a súhlasím s nimi.

Súťažná otázka:
Ako často nakupujete v ALPINE PRO?*

Týmto udeľujem organizátorovi súťaže spoločnosti ALPINE PRO, a.s a spoluorganizátorovi súťaže spoločnosti ARGE TOP of Pyhrn-Priel c/o Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou upřesněny v Pravidlech soutěže.

VýHRA

* Čerpanie pobytu je možné v zimnej sezóne 2019/20, najneskôr do 30.11. 2020 (okrem vianočných a novoročných prázdnin a rakúskych sviatkov).
   Termín pobytu bude upresnený a naplánovaný medzi výhercom a poskytovateľom pobytu. Pobyt je mimo dopravy.

NAŠÍM CIEĽOM JE, ABY SA PROGRAM STAL PRE ÚČASTNÍKOV NEOPAKOVATEĽNÝM ZÁŽITKOM!

O REGIóNe PYHRN-PRIEL

TOP of Pyhrn-Priel ... také krásne, také zasnežené a tak blízko!

Snehom zasypaná horská krajina, zábava na svahu vo výške až 2000 m n. m., dve viacnásobne ocenené lyžiarske strediská a výborne upravené trate na bežecké lyžovanie, sánkovanie a chodníky na zimnú turistiku: Dovolenkový región Pyhrn-Priel sa prezentuje ako skutočná zimná krajina zázrakov – a ako neďaleký tajný tip v srdci Rakúska!

Či už rodiny, športoví nadšenci alebo tichí pôžitkári: Ako hosť zažijete u našich hotelových partnerov TOP of Pyhrn-Priel živú a láskavú pohostinnosť a budete profitovať z množstva exkluzívnych i inkluzívnych služieb. Tešíme sa na vás!

Viac o regióne:   www.topof.at link iconTOP of Pyhrn Priel • 1 lyžiarsky lístok • 2 lyžiarske strediská • 1 000 možností

Pripnite si lyže a spustite sa: Obe naše lyžiarske strediská Hinterstoder a Wurzeralm ponúkajú ten pravý pôžitok na zjazdovke, komfortné a moderné vleky bez dlhého čakania a tiež istotu snehu až do apríla! Vyberiete si trať svetového pohára alebo začiatočnícky kopec? Vďaka viac ako 60 kilometrom zjazdoviek tu vhodné podmienky nájde úplne každý – a obľúbené chaty sa postarajú o výdatné obedové občerstvenie alebo nádherné opaľovanie s panoramatickým výhľadom na horských obrov ako Totes Gebirge, Haller Mauern a Sengsengebirge.

Viac o strediskách Hinterstoder a Wurzeralm :   www.hiwu.at link iconHINTERSTODER - zažiť skutočné hory

• zábava na zjazdovkách s dĺžkou 40 km so všetkými stupňami náročnosti + a naviac: zjazdovka spĺňajúca náročné podmienky svetového pohára

• Höss Totale: zjazd z výšky 2.000 m n. m. až do 600 m n. m.

• zážitková zjazdovka SNOWtrail (zábava a akčnosť pre veľkých aj malých – bubny, strmé zákruty ...)

• Inferno Piste - pekelná zjazdovka (so sklonom až 70 %, iba pre skúsených lyžiarov)

• svetový pohár v alpskom lyžovaní Audi FIS (Super-G muži 29.02.2020; Alpská kombinácia mužov 01.03.2020)WURZERALM – môj zimný svet

• rodinné lyžiarske stredisko s dĺžkou zjazdoviek 22 km vo všetkých stupňoch náročnosti

• lyžovanie vo výške 810 - 1 870 m n. m.

• Sunny Kids Park - tu môžu malí hostia zbierať prvé skúsenosti na snehu (čarovné koberce, lyžiarsky kolotoč …)

• zážitkové zjazdovky ako Speed-Strecke, WISBI-Strecke, Wellenbahn a Schlangenbahn

• najrýchlejšia pozemná lanovka v Európe

• rodiny lyžujú až o 30 % výhodnejšie! (príklad ceny: 2 dospelý a 2 deti do 10 rokov lyžujú pri súčasnej kúpe skipasu rodičov iba na tzv. Schneemann-skipas za 4 € na deň – potrebné doložiť doklad o príbuzenskom vzťahu)

PRAVIDLA SÚŤAŽE
Úplné pravidlá súťaže „VYHRAJTE LYŽIARSKU DOVOLENKU V RAKÚSKOM REGIÓNE PYHRN-PRIEL!” Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „VYHRAJTE LYŽIARSKU DOVOLENKU V RAKÚSKOM REGIÓNE PYHRN-PRIEL!“ („súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené v skrátenej forme na propagačných materiáloch určených zákazníkom, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže. Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba písomnou formou.

Organizátori súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť: ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, Zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224, (dále „organizátor“).   Spoluorganizátorom súťaže je spoločnosť: ARGE TOP of Pyhrn-Priel c/o Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Rakúsko, IČO: (FN)184867p, Zapís. v Landesgericht Steyr, (ďalej len „spoluorganizátor“).  Termín a miesto konania súťaže  
Súťaž prebieha od 15. 10. 2019 (od 00:00) do 30. 11. 2019 (do 23:59) vrátane, na území Slovenskej republiky.  

Účasť v súťaži a vyhodnontenie

Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba, s trvalým pobytom a s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
Do súťaže o zimný pobyt v 3* hoteli s polopenziou budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnia tieto podmienky:
 1. nakúpia za minimálne 50€ v ALPINE PRO predajniach alebo v e-shope www.alpinepro.sk v Slovenskej republike,
 2. vyplnia súťažný registračný formulár,
 3. vyjadria súhlas s účasťou v súťaži za podmienok stanovených v týchto pravidlách, a to spôsobom uvedeným pod súťažným formulárom, a to najneskôr do 23:59 hod. dňa 30.11.2019.

Výhercom sa stane zákazník, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ktorého odpoveď na súťažnú otázku bude najbližšie realite.
V prípade zhodnej odpovede bude pri konečnom určení poradia výhercov rozhodujúci dátum vyplnenia formulára. Zo súťaže budú vylúčené osoby, ktorých meno a kontaktné údaje sa objavia vo formulári opakovane či budú nepravdivé. Prípadná duplicita údajov či ich nepravosť povedie k vyradeniu súťažiaceho. Osoby ktoré nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo budú konať v rozpore s jej pravidlami či dobrými mravmi nebudú zaradené do súťaže, resp. môžu byť Organizátorom kedykoľvek zo súťaže vylúčené. Pokiaľ sa preukáže, že táto osoba sa napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá Organizátorovi súťaže, ktorý je oprávnený odovzdať ju ďaľšiemu výhercovi v poradí, príp. ju použiť k iným marketingovým účelom.
Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorom, ako aj ku všetkým s nimi spolupracujúcimi spoločnosťami a agentúrami, resp. taktiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v prísl. § občianskeho zákonníka.

Výhry v súťaži

1x lyžiarsky pobyt, ubytovanie pre 2 osoby na 4 dni / 3 noci v 3* hoteli s polopenziou a  dvomi skipasmi v alpskom regióne Pyhrn-Priel.
Čerpanie pobytu je možné v zimnej sezńe 2019/20, najneskôr do 30.11. 2020. Pobyty sú okrem dopravy. Termín pobytu bude upresnený medzi výhercom a posktovateľom pobytu, po vyžiadaní a v závislosti na dostupnosti kapacít partnerských hotelov
 (mimo vianočných a novoročných prázdnin a rakúskych sviatkov).

V prípade, že sa organizátorom súťaže nepodarí skontaktovať výhercu do 21 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, alebo si v tomto termíne výhru z akýchkoľvek dôvodov neprevezme, organizátori určia nového výhercu, ktorý sa umiestnil ako najbližší v poradí.

Všeobecné podmienky, práva a povinnosti

Súťažiaci odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že si tieto pravidlá predtým dôkladne prečítal a že s nimi bezvýhradne súhlasí a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Súťažiaci sa zaväzuje uvádzať v registračnom formulári iba pravdivé údaje. Organizátori súťaže nezodpovedajú za prípadnú poštovú či inú dopravu výhier či správ, reklamácie na výhry sa nevzťahujú. Organizátori súťaže vysporiadajú prípadnú úhradu zrážkovej dane, ktorou sú výhry zaťažené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže, sú oprávnení bez náhrady pozmeniť nebo upraviť pravidlá či súťaž pozastaviť, odvolať, zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Výhra sa nedá vymáhať právnou cestou ani vyplatiť alternatívne v hotovosti alebo vymeniť za iné nepeňažné plnenie.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov pre účely súťaže a poučenie subjektu údajov:

Súťažiaci účasťou v súťaži poskytuje spoločnostiam organizátorov súťaže (ďalej len „Správca“) a spoločnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (ďalej len „Spracovateľ“) aby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“, alebo „Nariadenie EU“ ), spracovali tieto osobné údaje: meno a priezvisko, vek ; poštová adresa; e-mailová adresa; telefon;  (ďalej len „údaje“).
Súťažiaci súhlasí so zaradením všetkých svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže do databáze súťaže výhradne za účelom overenia jeho platnej účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a prípadného odovzdania výhry.
Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátori súťaže sú oprávnení použiť v súlade s ust. prísl. § Občianskeho zákonníka v platnom znení, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko, neúplnej adresy (název obce), príp. fotografie, pre komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátorov súťaže, v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzávaním výhry. Účastník udeľuje organizátorom tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia.
Súťažiaci berie na vedomie, že podľa platného Zákona o ochrane osobných údajov má právo: zobrať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informáciu aké osobné údaje boli spracované, požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať vymazanie týchto osobných údajov, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na organizátorov súťaže na e-mailovej adrese: marketing@alpinepro.sk, prípadne na príslušný Úrad pre ochranu osobných údajov.
Spracovanie údajov prebieha v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR).

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre ďaľšie marketingové účely a poučenie subjektu údajov:

 • Týmto udeľujem spoločnosti ARGE TOP of Pyhrn-Priel c/o Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Rakúsko, IČO: (FN)184867p, Zapís. v Landesgericht Steyr, (ďalej len „Správca“) a spoločnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (ďalej len „Spracovateľ“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“, alebo „Nariadenie EU“ ), svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, vek ; poštová adresa; e-mailová adresa; telefon; (ďalej len „údaje“). 
 • Poskytnuté údaje sú spracované za účelom: zaradenia do databázy správcu pre ďaľšie marketingové účely, tj. najmä ponúkanie služieb, zasielanie informácií o aktuálnych akciách, službách, súťažiach a zasielanie obchodných správ prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle platného zákona č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode v platnom znení, či už sú tieto marketingové účely realizované priamo správcom, alebo subjektami, ktoré správca poveril realizáciou;
 • Doba spracovania osobných údajov: Poskytnuté údaje budú Správcom spracovávané po dobu maximálne troch rokov.
 • S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním žiadosti na kontaktné údaje spoločnosti správcu dat: ARGE TOP of Pyhrn-Priel c/o Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Rakúsko, IČO: (FN)184867p, Zapís. v Landesgericht Steyr, alebo elektronicky zaslaním emailu: info@pyhrn-priel.net alebo na spracovateľa dat ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, alebo elektronicky zaslaním emailu na: marketing@alpinepro.sk.
 • Spracovanie údajov je uskutočňované Správcom, údaje však pre Správcu môžu spracovávať prípadne ďaľšie tretie subjekty, ktoré budú správcom na spracovanie osobných údajov poverené, a to na základe zmlúv uzatvorených podľa ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov - Nariadenia EU, v platnom znení;
 • Poučenie Subjektu údajov (tj. poskytovateľa údajov):
  Správca týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia EU, v platnom znení, informuje, že:
  1. osobné údaje Subjektu údajov sú spracované na základe jeho slobodného súhlasu
  2. osobné údaje Subjektu údajov nebudú predávané do zahraničia mimo členské štáty EU
  3. Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov, obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti spracovaniu
  5. Subjekt údajov má v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov právo obrátiť sa na Správcu a požadovať vysvetlenie prípadne odstránenie pochybení, alebo podať sťažnosť na príslušný Úrad pre ochranu osobných údajov
  Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou ALPINE PRO, a. s. sú k nahliadnutiu na webe https://www.alpinepro.sk/spracovanie-osobnych-udajov.

  Tieto pravidlá sú k dispozícii na www.alpinepro.sk , zároveň sú uložené v písomnej forme u organizátorov súťaže.